Produkt- och koncepttester

I en föränderlig värld med allt hårdare konkurrenstryck är det viktigt att din produktportfölj är optimerad för att möta och gärna överträffa kundernas förväntningar. I det arbetet ingår att förstå var i produktlivscykeln dina produkter befinner sig och vilka åtgärder som ger bäst avkastning.

Arbetet innebär också att ta fram nya produkter, som är optimerade utifrån befintliga och potentiella kunders behov.

Intermetra har mångårig erfarenhet av att agera bollplank under processen från idé till lönsam återköpsprodukt. Genom rätt insatser tidigt i processen ökar avkastningen väsentligt, samtidigt som risken för felsatsningar minskar avsevärt.

Intermetra arbetar ofta med ett helhetsperspektiv i dessa tester: hur är branschen, kategorin, konkurrensen, varumärkets position och vilka framtida hot och möjligheter finns?

Produkt- och koncepttester i korthet:

  • Utvärderar idéer, förslag och koncept. Gärna tidigt i arbetet.
  • Ofta en kombination av förståelse av hur produkten uppfattas i kombination med en kvantifiering av potentialen för den.
  • Involverar - förutom själva idén - även intryck, smak, doft, hantering och praktiska aspekter.

 

Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb