Problemstudier (PDS)

PDS (Problem Detection Study) är ett bra verktyg för att förstå processer som fungerar mindre bra eller dåligt idag.

PDS är också ett sätt att vidareutveckla verksamheter, och därmed undvika framtida problem.

Tillämpningsområdena för PDS:er är många och kan vara både externa - mot kund, leverantörer eller andra intressenter - och interna - mot medarbetare.

PDS i korthet:

  • Syfte: att upptäcka, värdera och förstå problem.
  • Viktigt att PDS visar om det finns ett problem och hur stort det i så fall är för målgruppen.
  • Ska generera vägar framåt, utifrån problemet/problemen.
Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb