PanelPlus

Intermetras konsumentpanel PanelPlus, med ca 6000 medlemmar har en unik kvalité jämfört med andra onlinepaneler.

Vi har rekryterat med en postal inbjudan och ett sannolikhetsurval från det svenska befolkningsregistret, SPAR. Det innebär att alla har lika stor chans att få delta. Urvalet är dessutom stratifierat på geografisk nivå för at säkerställa att vi har tillräckligt många medlemmar i alla delar av landet.

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på panelens kvalitet genom att rensa ut de panelister som inte svarar seriöst eller som inte svarar alls.

För att hålla panelen representativ vad det gäller kön och ålder tar vi vid kompletterande rekryteringar hänsyn till hur ålders och könsfördelningen förändras i panelen.

Med PanelPlus får ni:

  • Snabba svar på era frågeställningar
  • Kostnadseffektiv prisbild
  • Respondenter som är postalt rekryterade via sannolikhetsurval
Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb