Medarbetar-undersökningar

Ett gott ledarskap är nära förknippat med att ta tillvara medarbetarnas tankar, kunskaper och önskemål. Det mest effektiva sättet att ta reda på vad medarbetarna tycker och tänker är oftast att fråga.

Intermetra erbjuder ett professionellt verktyg för medarbetarundersökningar, med objektivitet, kvalitet och användbarhet i resultatet som främsta riktlinjer.

Som extern leverantör kan vi erbjuda fullständig objektivitet och anonymitet, vilket ofta innebär större tilltro till resultatet, i hela organisationen.

Medarbetarundersökningar i korthet:

  • Mätningar bland anställda.
  • Kan röra olika frågor som övergripande nöjdhet med arbetssituation, motivation, kommunikation, utvärdering av chefer och ledarskap etc.
  • Ibland mycket små nedbrytningar, t.ex. bedömningar på personnivå.
  • Ofta via webbenkäter.
Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb