Kundnöjdhet

Att mäta kundernas nöjdhet är centralt för alla verksamheter. Men en kundnöjdhetsundersökning måste också bidra med förståelse till vad som driver nöjdheten och var åtgärder får största möjliga effekt. Med bl.a. studier i artificiella neurala nätverk kan vi tydligt peka ut var dina insatser bör ske.

Kundundersökningar måste också ta hänsyn till kundens tillvaro, där flera företag är eller kan vara dina konkurrenter. Vi kallar det för konkurrens- och attraktionskraft.

Det finns många olika sätt att genomföra kundundersökningar, det är dina behov och din omvärld som avgör hur din kundnöjdhetsuppföljning ska fungera. Intermetra har lång erfarenhet av att bygga denna typ av undersökningar.

Kundnöjdhet i korthet:

  • Är kontinuerliga uppföljningar av nöjdheten med uppdragsgivarens prestationer.
  • Index för enkel förståelse och uppföljning av resultat.
  • Vi tar fram och använder KPI för jämförbarhet och tydlig kommunikation internt/externt.

 

Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb