Kommunikation

Kommunikationsmätningar är ett brett område. Grovt kan de delas in i förtester - reklamkoncept, pre-lansering osv -  samt eftermätningar som ofta avser effekt och budskapsförståelse.

Vi mäter och undersöker traditionella och nya medier, men även förpackning, displayer och övriga bärare av varumärket. Även mellanmänsklig kommunikation, som kan ha stor effekt på exempelvis lojalitet, är ett vanligt förekommande område.

Kommunikationsmätningar i korthet:

  • Förtest före lansering.
  • Kampanjmätningar inklusive räckvidd och ROI.
  • Idégenerering och utvecklingsförslag.
  • Besöks- och konsulentuppföljning.
  • Webb lämpligt - möjlighet att visa bilder på kampanjen - men ibland även andra metoder.
Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb