Kartläggning och segmentering

En marknadskartläggning är grunden för all förståelse av kunderna, marknaden, omvärlden och den egna prestationen i förhållande till dessa faktorer.

Intermetra erbjuder marknadskartläggningar inom flera områden; mot näringslivet, mot offentlig verksamhet och mot läkemedelsbranschen.

Vi har genom åren hjälpt många kunder med att kartlägga deras marknad och därmed bidragit med rekommendationer till hur de ska utöka densamma.

En segmentering fördjupar förståelsen av kundgruppen och tydliggör vilka insatser som har påverkan i olika segment. Du kan då optimera produkter och kommunikation där de ger mest nytta. Segmenteringen genomförs ofta som en fördjupning av kartläggningen.

Marknadskartläggning och segmentering i korthet:

  • Ökar insikten om var i produktlivscykeln din(a) produkter befinner sig
  • Hjälper dig att förstå konkurrenssituationen på marknaden
  • Optimerar dina insatser
  • Maximerar andelen lojala kunder

 

Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb