Effektmätningar

Effektmätningar gör precis det som namnet säger - de mäter effekten av åtgärder. Åtgärderna kan vara varierande: produktlansering, kommunikation, insatser m.m.

Effektmätningar görs normalt genom en nollmätning och en uppföljande eftermätning, där resultaten jämförs och genomslaget av åtgärden tydliggörs.

Kort om effektmätningar:

  • Mätningar kopplade till relativt specifika projekt, t.ex. om- och nybyggnationer.
  • För-/nollmätning för att använda som referensvärde.
  • Eftermätningar för att mäta resultat/framgång i projekt.
  • Olika metoder från fall till fall, t.ex. webb eller telefon.

 

Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb