Användar- och brukartester

I en värld med allt snabbare utveckling och högre konkurrens är det viktigt att förstå hur dina kunder eller brukare upplever ditt erbjudande. Är det attraktivt, hur står det sig i konkurrensen och hur kan det utvecklas än mer?

Intermetra har genom åren genomfört en mängd olika användartester, både för avancerade tekniska system men också för den enkla konsumentprodukten.

Användar- och brukartester i korthet:

  • Utvärderingar av produkter, tjänster och/eller verktyg.
  • Kvalitativa eller kvantitativa metoder, beroende på syfte och informationsbehov.
  • Användare/brukare utvärderar, ibland kompletterat med icke-användarnas åsikter.

 

Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb