Våra tjänster

Intermetra är ett fullserviceföretag för marknadsundersökningar, skräddarsydda efter våra kunders informationsbehov. Vi är obundna i valet av metoder och datainsamlingssätt och använder det som är mest lämpligt och kostnadseffektivt, exempelvis via; intervjuer per post, telefon, webb, personliga intervjuer, djupintervjuer eller fokusgrupper etc.

Här kan du läsa mer om några av de olika typer av tjänster vi erbjuder:

Vill du veta mer?

Kontakta någon av nedanstående om du vill veta mer om hur Intermetra kan hjälpa ditt företag eller verksamhet.

VD
Anders Lindahl
Telefon: +46 31 721 90 03
anders.lindahl@intermetra.se

Konsument/B2B
Anders Lindahl
Telefon: +46 31-721 90 03
anders.lindahl@intermetra.se

Hälsa och sjukvård
Råger Mårlind
Telefon: +46 31-721 90 04
rager.marlind@intermetra.se

Offentlig sektor
Markus Lagerqvist
Telefon: +46 31-721 90 06
markus.lagerqvist@intermetra.se

PanelPlus onlinepanel
Rasmus Sundqvist
Telefon: +46 31-721 90 08
rasmus.sundqvist@intermetra.se

 

 

Memory: 1.5 mb