Undersökare med kundperspektiv

Intermetra skapades 1991 ur en lång erfarenhet av beslutsfattares behov av underlag för välgrundade beslut. Vi ville skapa ett företag som är riktigt bra på att fylla dessa behov. Den lusten driver oss fortfarande!

Vi förstår vikten av att leverera förståelse och beslutsunderlag istället för bara mängder av data.
Vi lägger största vikt vid att lämna ifrån oss resultat som verkligen är begripliga och som på ett relativt enkelt sätt kan implementeras i kundens verksamhet.

Intermetras stora fördel ligger i vår förmåga att förstå och anpassa oss efter våra kunders behov. Tack vare att vi är en flexibel organisation, med effektiv kommunikation och korta beslutsvägar, har vi en snabbhet och anpassningsförmåga som skiljer ut oss från många av våra konkurrenter.

Vi erbjuder:

  • God affärsförståelse
  • Metoder som speglar verkligheten och respekterar att människan inte alltid är rationell
  • Kvalificerad analys
  • Tydliga och handlingsinriktade rapporter
  • Konkreta beslutsunderlag

Vi är tio konsulter med olika erfarenhet och inriktning. Dessutom har vi en väl utbyggd fältavdelning med hög kompetens.

Välkommen med din förfrågan!

Sidan är under uppdatering.
Memory: 1.5 mb