- Jag fick omedelbart förtroende för Intermetras representanter på ett möte när de beskrev sitt arbetssätt och samarbete med olika företag . Det som tilltalade mig var möjligheten till skräddarsydda, flexibla lösningar och även att jag fick vara med i hela processen från planering  till genomförande. Möjligheten till ett nära samarbete och delaktighet ökade mitt engagemang för marknadsundersökningen och underlättade min förståelse för de resultat som genererades. Intermetras kollegor var mycket inkluderande och generösa med att dela med sig av sin kunskap. Jag hoppas få fler chanser att samarbeta med företaget när det är dags för nya marknadsundersökningar i framtiden.
Health Economist & Market Intelligence Manager
- Wellspect HealthCare
Memory: 1.5 mb